minimieren
maximieren

Digitale Kompetenz am Bau

Digitale Kompetenz am Bau: 3D-Betondruck (Langversion)

16.12.2020

Digitale Kompetenz am Bau: 3D-Betondruck

16.12.2020

Digitale Kompetenz am Bau: Smarte Baustelle

11.10.2018

Digitale Kompetenz am Bau: 3D-Planung & CNC

21.08.2018

Digitale Kompetenz am Bau: Hoffest & Podiumsdiskussion

26.07.2018

Digitale Kompetenz am Bau: Mauerwerksbau 4.0

03.07.2018

Digitale Kompetenz am Bau: 3D-Druck & AR

03.05.2018